Flod

Advokatfirma AS MNA

 


Advokatfirmaet Flod AS dekker de fleste juridiske områder med hovedvekt på bygg- og entrepriserett, idrett- og organisasjonsrett, faste eiendommers rettsforhold, selskaps- og kontraktsrett, forsikringsrett, arbeidsrett og arv-, skifte og familie-rett. I tillegg har Advokatfirmaet Flod AS de senerer år opparbeidet særlig god kjennskap til internasjonale familie- og barnebortføringssaker.

Advokatfirmaet Flod AS vektlegger særlig personlig service, oppfølging og et høyt faglig nivå. Vi vet at det som oftest er et stort skritt å oppsøke advokat. Vi ønsker å gjøre den terskelen så lav som mulig og tilstreber derfor en ikke for stiv arbeidsform. Vi vet også at bruk av advokattjenester for mange forbindes med store kostnader. Advokatfirmaet Flod AS holder derfor en moderat kostnadsprofil. Målområdet for våre tjenester er i første rekke mindre og mellomstore bedrifter, foreninger og organisasjoner. Men selskapet vil også være et riktig valg for den vanlige mann og kvinne som trenger juridisk bistand.